u363Brony talerzowe są narzędziami przeznaczonymi do przedsiewnej uprawy gleb zwięzłych i zaoranych przed zimą (oprócz gleb zakamienionych), przy wilgotności zapewniającej prawidłową pracę. Brona talerzowa stosowana jest również do rozrywania i kruszenia zadarnionych skib po orce na łąkach i innych użytkach zielonych jak również do wykonywania podorywki ściernisk bezpośrednio po ścięciu roślin. Brony talerzowe mogą być wykorzystywane do pocięcia i przykrycia obornika po rozrzuceniu oraz nawozów zielonych małej i średniej wielkości. Maszyna może być wykorzystana również do mieszania z glebą wysianych nawozów mineralnych i wapna.

W typoszeregu bron 2-walcowych w układzie V znajdują się brony o szerokościach od 1,5 m do 2,7 m. Standartowo każda maszyna wyposażona jest w uchwyty pozwalające na agregatowanie jej z lekkim wałem strunowym lub ciężkim rurowym. Regulacja kąta natarcia talerzy w zakresie od 7° do 22° pozwala uzyskać odpowiednią jakość pracy w zależności od zmiennych warunków i rodzaju gleb. W bronie zastosowano talerze o średnicy 510 mm. Dla poprawienia bezpieczeństwa obsługi brony podczas agregatowania zastosowano belkę sprzęgową.

Model U363 U363/1 U363/3 U363/4 U363/7 U363/2
Szerokość robocza 1,5 m 1,8 m 2 m 2,1 m 2,4 m 2,7 m
Głębokość robocza 80 - 150 mm 80 - 150 mm 80 - 150 mm 80 - 150 mm 80 - 150 mm 80 - 150 mm
Ilość sekcji 2 2 2 2 2 2
Liczba talerzy w sekcji 7 8 9 10 11 12
Masa własna 350 kg 370 kg 420 kg 555 kg 580 kg 620 kg
Zapotrzebowanie mocy 38 KM 48 KM 55 KM 58 KM 65 KM 73 KM
Średnica wału strunowego 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm
Masa wału strunowego 100 kg 125 kg 135 kg 140 kg 160 kg 180 kg
Średnica wału rurowego 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm
Masa wału rurowego 160 kg 190 kg 210 kg 225 kg 240 kg 260 kg